UAB „Zenipa“ siekia pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eko-inovacijos LT+“ įgyvendinti projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes“ Nr. S-03.3.2-LVPA-K-837-02-0015

 

 

 

Projekto tikslas – sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, diegiant technologines ekoinovacijas įmonėje. Technologinių ekoinovacijų diegimas įsigyjant specialią gamybinę įrangą, suteiks galimybę iš atliekinės medienos gaminti presuotas medienos kaladėles padėklams bei skatins pramoninės simbiozės principus medienos atliekų surinkimui, taikant racionalius išteklių panaudojimo metodus.